Lưu trữ cho từ khóa: Thiệu Ngọc Tuyết

NGUYỄN THÔNG NGÀY THÁNG CŨ của Thiệu Ngọc Tuyết

Những năm tháng làm học trò Trung học Bán công Nguyễn Thông của tôi vô cùng tươi đẹp. Người cộng tác đắc lực  và gần gũi nhất trong công tác làm báo ở trường với tôi lúc bấy giờ là … Tiếp tục đọc