Lưu trữ cho từ khóa: Thế Điển

Ngoại tôi ( Phần 1)

Dì thứ tám của tôi, năm 1969 cư ngụ ở Cần Thơ. Bà dì nầy ít khi xuống Tam Bình. Một ngày, dì Tám đi xe đò đến thăm nhà ba má tôi ở xóm chùa, trên tay dì bồng … Tiếp tục đọc