Lưu trữ cho từ khóa: Thầy Trần Ngọc Thịnh

Với học trò cũ nơi đất khách

Vừa qua, các em CHS Tống Phước Hiệp đã đến thăm tôi, biểu hiện tấm lòng của người trò với thầy dạy. Tôi chợt nhớ đến một nữ sinh khác ở Vĩnh long là em Như Hoa. Hôm tôi đi … Tiếp tục đọc