Lưu trữ cho từ khóa: Thanh Xuân

Thư Thanh Xuân gửi Như Thùy

Như Thùy ơi, về đến nhà có khỏe không? Bi giờ thì Đà Nẵng & Vĩnh long  không còn xa nữa, một chuyến bay + một chuyến xe tốc hành là đến nơi hò hẹn. Một lần nữa Xuân cám … Tiếp tục đọc