Lưu trữ cho từ khóa: Thanh Trần

Linh hồn tượng đá của Thanh Trần

Có một độc giả tên Vi Hùng gửi bài thơ này của chú anh, bút danh Thanh Trần, quê ở Trà Vinh, hiện đang sống ở Mỹ. Bài thơ có những ý tưởng hướng về tôn giáo, hợp với mùa … Tiếp tục đọc