Lưu trữ cho từ khóa: Thanh Hương

Có một Phoenix khác Phước nghĩ

Xin có đôi lời gởi tới anh Phạm Hồng Phước, về Phoenix.  Hương sẽ nêu lên vài điểm có phần  khác với những ấn tượng của anh. Đúng là PHX nóng.  Nhưng nếu anh tìm hiểu về sa mạc thì … Tiếp tục đọc