Lưu trữ cho từ khóa: Thanh Hồng

Mộc Quốc Khanh nghĩ gì về Tết ?

  Nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh, thân hữu của trang nhà. Cuộc sống và hoạt động sáng tác của anh cũng có nhiều thú vị. Do đó, trang nhà cũng đã có trao đổi với anh nhân dịp đầu xuân. … Tiếp tục đọc