Lưu trữ cho từ khóa: Thân Trọng Thuỷ

ĐỨA CON

Guy de Maupassant (tên đầy đủ là Henri René Albert Guy de Maupassant) (1850 – 1893) là nhà văn Pháp,  thế kỷ XIX, tác giả những tiểu thuyết và truyện ngắn  có khuynh hướng  hiện thực, đôi khi hư ảo. … Tiếp tục đọc

CHÍ LỚN GẶP NHAU

 Anh Thân Trọng Thuỷ  là anh ruột của anh Thân Trọng Sơn một nhà giáo, cũng đã có bài  bàn đến việc đạo thơ, đạo văn. Do đó cô Hồng Khanh gửi trang nhà bài viết của  Thân Trọng Thuỷ … Tiếp tục đọc