Lưu trữ cho từ khóa: Tăng Hồ Đạt

Vọng yêu của Tăng Hồ Đạt

  Tăng Hồ Đạt quê ở Hải Dương mê cô giáo Vĩnh long nên về lập nghiệp ở xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long. Anh thích làm thơ và tập thơ của anh có 85 bài trong đó có nhiều … Tiếp tục đọc