Lưu trữ cho từ khóa: PPhương Hà

Vào hè của Phương Hà

Trong một điện thư gởi đến thầy và bạn(trong đó có tên tôi), chị Phương Hà, một thi hữu của tôi có đoạn viết: “Thưa Thầy và các bạn, Còn cuối xuân mà đã rất nóng như đang bước vào hè. Phương Hà … Tiếp tục đọc