Lưu trữ cho từ khóa: Phú Tạnh-Anh Tú

Chia cùng ta…

Chia Cùng Ta… Thầy xưa bạn cũ tìm đâu thấy Ngơ ngác se buồn tận chốn xa… Nửa thế kỷ qua điều không lạ Xót xa bạn hãy chia cùng ta! Phú Thạnh Anh Tú November 18, 2014 *Nhân một dịp … Tiếp tục đọc