Lưu trữ cho từ khóa: Phú Khương

Thư cám ơn của Phú Khương

  Thân chào cô chú, anh chị và các bạn! vừa qua, các cô chú, anh chị và các bạn đã đóng góp về sức lực – tài lực cho Quỹ Từ Thiện Cựu Học Sinh Trường THPT Tống Phước … Tiếp tục đọc

Quỹ Từ Thiện CHS Trường TPH-LVL về Tam Bình

  Ngày chủ nhật 26/08/2012, Quỹ Từ Thiện Cựu Học Sinh Trường Trung Học Tống Phước Hiệp – Lưu Văn Liệt, Vĩnh Long sẽ có chuyến từ thiện phát 200 phần quà (mỗi phần bao gồm 10 kg và 1 … Tiếp tục đọc