Lưu trữ cho từ khóa: Phố Tịnh

Có một mùa rất mới của Phố Tịnh

Một mùa rất mới của Phố Tịnh đầy khát khao và hy vọng… Tuy bằng lời thơ dung dị nhẹ nhàng, nhưng trải rộng từ một tấm lòng…”mấy mùa mưa qua áo anh rồi đó/ áo đổi màu cho ruộng … Tiếp tục đọc

Để trả lời những câu hỏi của Phố Tịnh

Đây là một trong những bài thơ thầy Đoàn Xuân Kiên là từ thời trai trẻ, nay tác giả muốn chia sẻ cùng anh chị em. Trang nhà trân trọng được giới thiệu ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI đầu … Tiếp tục đọc