Lưu trữ cho từ khóa: Phi Rom- Hoàng Trung

Đi thăm anh Nguyễn Gương

Ngày 8 tháng 10, hay tin anh Nguyễn Gương xuất viện về nhà, nhóm TPH Vĩnh Long tổ chức đi thăm anh Gương. Đoàn gồm các bạn My Nguyễn, Hoàng Trung , Ngọc Minh,  Phi Rom từ TP HCM về … Tiếp tục đọc