Lưu trữ cho từ khóa: Phi Giao

Dồn hơn 100 mặt cắt của các ngôi chợ

  Sau khi tập sách Chợ Tỉnh-Chợ Quê vừa ra mắt tại Sài gòn thì có nhiều báo viết giới thiệu. SOS đã dẫn đường link để đọc trong bài “Ra mắt ….”. Lần này, đồng nghiệp Phi Giao có … Tiếp tục đọc