Lưu trữ cho từ khóa: Phi FRom

Kỷ niệm chuyến đi ngắn

Ngày 29 tháng 8 vừa qua, trong một chuyến về Vĩnh Long ra mắt đặc san của trang nhà, tôi cùng Hoành Hà, Lý Hương đã đặt xe Kim Mã, chuyến đầu tiên khởi hành lúc 5g sáng. Khi đến … Tiếp tục đọc