Lưu trữ cho từ khóa: Phanxico

Thơ phổ nhạc Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo vừa gửi đến trang nhà bài nhạc phổ từ  bài thơ của thi sỹ Đỗ Hữu Tài được Khúc Giang thực hiện năm 2013. Tưởng nhớ đến con người nhiều nghị lực. https://youtu.be/KUdHicFpqhM   Có Những Đêm_ Thơ: … Tiếp tục đọc