Lưu trữ cho từ khóa: Phạm Trọng Chánh

Quà tặng nhau để nhớ quê hương (*)

Ngày xưa Phạm Đình Hổ, trong những ngày mưa đã ngồi khơi lại ký ức viết lan man những điều mắt thấy tai nghe thành Vũ Trung Tùy Bút. Ông đã mở đường cho một lối văn chương mới, một … Tiếp tục đọc