Lưu trữ cho từ khóa: NTSNOW

Nên gặp nhau vui chơi cho mình thêm sức sống

Người ta thường nói, sau lưng  ngươi đàn ông thành công là có bóng người phụ nữ núp sau, còn Nguyễn Tuyết (NT) thì có được nụ cười thoải mái là nhờ luôn có sự động viên , cổ vũ … Tiếp tục đọc