Lưu trữ cho từ khóa: NT Đức Tính

Nhớ thầy xưa

Nhiều lần, thật nhiều lần tôi đã viết về chuyện đi học thời xưa, với nỗi thương tiếc về những kỷ niệm êm đềm hoa mộng bên bạn bè cùng niềm kính nhớ đến các Thầy Cô cũ . Tuy … Tiếp tục đọc