Tag Archives: NS Ngfuyễn Bách

Thánh lễ và buổi Hòa nhạc tưởng nhớ Nhạc sư Tiến Dũng

IMG_6009r

Ngày 22/8, Nhạc sư Nguyễn Bách đã gửi đến trang nhà những hình ảnh ảnh trong Thánh lễ và buổi Hòa nhạc tưởng nhớ Lm Nhạc sư Tiến Dũng nhân kỷ niệm ngày Giỗ lần thứ 8. Qúy Thân hữu … Continue reading