Lưu trữ cho từ khóa: Nhiêu Xấm

Điều còn lại trong trí nhớ nhỏ nhoi.

Anh Nhiêu Xấm, cựu HS lớp 12B (NK72-73) hiện đang công tác trường Nguyễn Du , Phường 1, TP.Vĩnh Long. Anh ngày của mẹ 11/5 anh chợt nhớ về mẹ mình. Trang nhà xin giới thiệu cùng anh chị em … Tiếp tục đọc