Lưu trữ cho từ khóa: Nguyên4 Thiện Son

Khóc bạn của Nguyễn Thiện Sơn

Nhân ngày cúng thất thứ 7 (49 ngày), 21/4/2016 của anh Nguyễn Thiện Sơn ( tên thật Nguyễn Đức Thành), là ông xã của chị Đỗ Thu Cúc,  CHS-TPH- NK 1977,  trang nhà xin giới thiệu  cùng các anh chị … Tiếp tục đọc