Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Văn Uông

Một buổi nghe thơ

Sáng 12/7/2015 Nhóm Văn Nghệ Khát Vọng Dalat, Quán nhạc Cung Đàn Xưa và nhà giáo, dịch giả Thân Trọng Sơn đã phối hợp tổ chức ra mắt tập thơ dịch “Lãng Du Miền Đất Lạ”. Rất đông thân hữu, … Tiếp tục đọc