Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn văn Minh

TÌM BẠN CŨ TÊN NGÔ THỊ MỸ TRANG

Kính thưa các bạn, Tôi tên Nguyễn Văn Minh, bạn học tai Đại học SP thành phố  HCM với Ngô Thi Mỹ Trang. Bạn Ngô Thi Mỹ Trang  la học sinh Trung học TPH (NK1972-1976 ); sau đó về dạy  Tieng … Tiếp tục đọc