Tag Archives: Nguyen văn Chín

Hạ đường huyết( hypoglycemia)

157

       Hạ đường huyết (HĐH) hay đường trong máu thấp thường hay gặp. Trong mỗi chúng ta đã trãi qua một vài lần hoặc chứng kiến người thân đã bị HĐH mà chúng ta không biết tới. Bài … Continue reading