Lưu trữ cho từ khóa: Nguyen văn Chín

Hạ đường huyết( hypoglycemia)

       Hạ đường huyết (HĐH) hay đường trong máu thấp thường hay gặp. Trong mỗi chúng ta đã trãi qua một vài lần hoặc chứng kiến người thân đã bị HĐH mà chúng ta không biết tới. Bài … Tiếp tục đọc