Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thị Thúy Hồng

TIỄN BIỆT MUỘN HỌA SĨ LÂM CHIÊU ĐỒNG.

Tôi gỏ những dòng này bằng tay trái khi cánh tay phải vẫn chưa cử động lại bình thường, bởi tôi muốn gửi đến mọi người về họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, vừa là đồng nghiệp lại đồng hương, người … Tiếp tục đọc

ĐAU LÒNG QUÁ KHI TRE LẠI KHÓC MĂNG .

Vừa qua , cháu Võ Ngọc Tuấn, trưởng nam của Võ Ngọc Thử lớp 12B3 (NK71)lìa đời. Trang nhà tuy là chỗ thân tình với Thử, nhưng hiểu biết rất ít về Tuấn. Tình cờ, tôi đọc được bài viết … Tiếp tục đọc