Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thị Liên tâm

THẢ NỤ TẦM XUÂN  CỦA NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM.

Vừa qua, trong buổi giao lưu giữa tạp chí Quán Văn và Hội Văn Nghệ Cần Thơ, nhà thơ Nguyễn Thị Liên Tâm đã đọc cho anh em nghe bài Thả nụ tầm xuân. Bài thơ có giọng ân cần … Tiếp tục đọc