Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thị Bé Xuân

Mong luôn giữ được họp mặt hàng năm

Nhớ hôm rồi nhóm 75 chúng ta họp mặt tại nhà hàng Hương Sen rất vui, năm nay các bạn còn tổ chức sinh nhật cho các bạn 60 tuổi và tổ chức thăm bạn Nguyễn Thị Tới và chồng … Tiếp tục đọc