Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Sữa

Em không về của Nguyễn Sữa

Không biết ngoài đời tác giả yêu cỡ mức nào, nhưng trong thơ, Nguyễn Sữa dùng từ ngữ rất mạnh bạo: Em không về thì sao nào trên trời cũng mất phương hướng. Những vì sao cô đơn ( như … Tiếp tục đọc

Chiều thu của Nguyễn Sữa

Nguyễn Sữa – một người làm thơ ở thị xã Đồng Xoài, cùng nơi ở với Huỳnh Hữu Hòa lớp 12B3 (NK71). Anh tìm đến trang nhà và chia sẻ  bài thơ “chiều thu” cùng anh chị em. Hy vọng … Tiếp tục đọc