Tag Archives: Nguyễn Sữa

Em không về của Nguyễn Sữa

em không về

Không biết ngoài đời tác giả yêu cỡ mức nào, nhưng trong thơ, Nguyễn Sữa dùng từ ngữ rất mạnh bạo: Em không về thì sao nào trên trời cũng mất phương hướng. Những vì sao cô đơn ( như … Continue reading

Chiều thu của Nguyễn Sữa

h2

Nguyễn Sữa – một người làm thơ ở thị xã Đồng Xoài, cùng nơi ở với Huỳnh Hữu Hòa lớp 12B3 (NK71). Anh tìm đến trang nhà và chia sẻ  bài thơ “chiều thu” cùng anh chị em. Hy vọng … Continue reading