Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Rạng Đông

Nhớ ba tôi

  Hồi nhỏ khoảng 9 , 10 tuổi gì đó, tui cũng thuộc dạng nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Đi học thì hay đánh lộn với bạn lớp trên, chọc ghẹo người ta, đá banh để mất … Tiếp tục đọc