Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Quốc Việt

Thương Nhớ Miền Tây

Thiên hạ đồn đãi rần rần con trai miền Tây rượu chè be bét trời gầm không nghỉ. Thiên hạ cũng thổi lỗ tai con gái miền Tây hổng mần siêng, chỉ khoái lấy chồng nước ngoài. Bản thân mình thì … Tiếp tục đọc