Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Ngọc

Bên dòng Bảo Định, nhớ Sơn Nam

Tôi là kẻ hậu sinh, hồi đi học tôi mê đọc tác phẩm Sơn Nam, lớn lên làm biên tập viên Nhà xuất bản Cửu Long, làm báo… lại tiếp tục là người hâm mộ ông. May mắn nhiều lần … Tiếp tục đọc

Hát nuôi phần hồn

Nguyễn Ngọc là bút danh của Nguyễn Văn Tấn, phóng viên của báo Giáo dục Thời đại. Anh là người con của quê hương Vĩnh Long, chuyên viết sưu khảo về văn hóa ĐBSCL. Xin giới thiệu cùng anh em … Tiếp tục đọc