Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Ngoc Tuyết

NHỮNG BÔNG HOA TRÊN “HÀNH TRÌNH ĐẤT VÀ NƯỚC” CỦA NGUYỄN AN BÌNH

Nhắc về một dòng sông/ Đêm thường mơ thấy sóng/Chiều buông làn khói mỏng Vỗ về suốt đời tôi./Quê nhà của tôi ơi… Đó là những dòng thơ viết về quê nhà của một người từng lưu lạc tha hương nhưng … Tiếp tục đọc