Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Chánh

Nghề chèo kéo

  Thằng Hồng, cháu của Bình mời cậu Bình khi nào có đi Nha Trang ghé chỗ con làm cho biết. Bình hỏi, dạo này con làm gì ? Khá không mà mời cậu nhiệt tình dzử vậy? Nó nói … Tiếp tục đọc