Lưu trữ cho từ khóa: Ngọc Hà

Hỏi của Ngọc Hà

Anh SOS ơi, chị Ngọc Hà là bạn của Phương Nga, cũng là bạn của rất nhiều anh chị khác trên Facebook. Chị Ngọc Hà có nhã ý gởi cho trang nhà một trong những bài thơ mà chị sáng … Tiếp tục đọc