Lưu trữ cho từ khóa: Ngô lâm Viên

CHÁO LÒNG ĐÔNG AN (Món ngon Long Xuyên)

Năm 1973 tôi chuẩn bị thi tú tài II, trong nhà có hai bạn Bình lớn và Bình nhỏ ở để cùng học thi, ngoài ra còn có LXC là anh họ của tôi, thêm năm anh em trai của … Tiếp tục đọc