Lưu trữ cho từ khóa: Nga Hưng Lợi

Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Tuyết

Ngày 31/7 là sinh nhật Nguyễn Tuyết, lớp 12(NK73). Nguyễn Tuyết là nhà phản hồi xuất sắc của trang nhà trên mọi tiết mục, tham gia viết nhiều bài từ sinh hoạt gia đình đến chợ thơ. Chi rất vui … Tiếp tục đọc