Lưu trữ cho từ khóa: Ngã Du Tử

NGUYỄN CHÂU VỚI DÒNG SÔNG TRƠ ĐÁY

Cuối năm Đinh Dậu, tôi được anh Nguyễn Châu tặng tập truyện ngắn DÒNG SÔNG TRƠ ĐÁY. Bạn văn chơi với nhau ai có tác phẩm ra đời là cùng chia vui với nhau, bởi tất cả công sức và … Tiếp tục đọc

Nhà Thơ NGÃ DU TỬ

Cách nay hơn tháng anh Ngã Du Tử có đến nhà tôi uống rượu. Hôm đó có Nguyễn giỏ bạn anh và anh sui của tôi –Đức Trung.  Buổi nhậu lai rai, chủ yếu là bàn chuyện văn chương, nhắc … Tiếp tục đọc