Tag Archives: Ngã Du Tử

Nhà Thơ NGÃ DU TỬ

IMG_3165

Cách nay hơn tháng anh Ngã Du Tử có đến nhà tôi uống rượu. Hôm đó có Nguyễn giỏ bạn anh và anh sui của tôi –Đức Trung.  Buổi nhậu lai rai, chủ yếu là bàn chuyện văn chương, nhắc … Continue reading