Lưu trữ cho từ khóa: Minh Tự

Ngày ba mươi tết, chuối trên bàn thờ

Khi tôi bắt đầu chập chững biết Tết là gì thì đã thấy trên bàn thờ nhà mình hai nãi chuối vàng hươm an vị hai bên chiếc lư đồng trên bàn thờ. Và cứ thế, tết nào cũng vậy, … Tiếp tục đọc