Lưu trữ cho từ khóa: Minh Kim

Hồng Minh Kim đi dự họp tại Vientiane

Ngày 7/8/12 Hồng Minh Kim 12B3(NK71) đi dự họp và báo cáo dự án cho quan chức Lào tại Vientiane (H1 & H2). Tối đi ăn lẫu Lào vừa nướng vừa lẫu (H3&H4). Ngoài ra anh còn thưởng thức bia … Tiếp tục đọc