Lưu trữ cho từ khóa: Mai Tuấn Khanh

Hình ảnh họp mặt đầu năm 2018

Hình ảnh các bạn họp mặt  ngày 25 tháng 3 năm 2018 tại quán caphe Windows, đường 14 tháng 2, phường 5, TP Vĩnh Long. Ống kính: Mai Tuấn Khanh              H1       … Tiếp tục đọc