Lưu trữ cho từ khóa: Lương Bút

Bâng khuâng của Lương Bút

Lương Bút là nhà thơ của đất La Gi, dáng người nhỏ nhưng lời thơ mạnh mẽ. Đọc  bài thơ Bâng Khuâng của anh, ta cứ ngỡ như lời người tráng sĩ đang vó ngựa độc hành. Tuy nhiên, hể … Tiếp tục đọc