Lưu trữ cho từ khóa: Lí Lắc

thông dịch và mắc dịch

 Đọc “sát cua chi vương” và các phản hồi của anh chị trên trang nhà , Lí lắc nghỉ ra các chuyện cười về dịch chữ và nghĩa nhưng đau đầu. Xin giới thiệu với anh chị em về những … Tiếp tục đọc

Ai mua lúa giống

  Lí Lắc tui hổm rày bận việc ruộng rẫy, tình cờ xem trên trang web thấy cô bác nói chuyện bán lúa giống. Thấy đề tài nằm trong khả năng ruộng đồng nông nghiệp của mình, nên mạo muội … Tiếp tục đọc