Lưu trữ cho từ khóa: Lê Tương Ứng

Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đắc Pháp

  Ngày 7/3 là ngày chung thất Hòa Thượng Thích Đác Pháp, Viện Chủ Thiền Viện SƠN THẮNG , thầy Lê Tương Ứng, bút hiệu Bình Tam Lê gửi bài thơ tưởng niệm hòa thượng. Kính dâng hương hồn viện … Tiếp tục đọc