Lưu trữ cho từ khóa: Lê Tiến Duẫn

Nhớ mùa hè xưa của Lê Tiến Duẫn

Bài thơ của một cưu học sinh, nhớ về những ngày bãi trường với những kỷ niệm đẹp. Anh nuối tiếc  cho quảng đời học sinh sao sớm qua mau ! Giờ đây, anh trách những người mà ngày xưa … Tiếp tục đọc