Lưu trữ cho từ khóa: Lê Thị Nguyệt Ánh

Thư cô Lê Thị Nguyệt Ánh

  Gởi các em trang nhà TPH-VL.com. Ngày Lễ Nhà giáo 20/11 vừa qua,  em Thu Nguyệt có đến trao Thiệp  mời Cô ngày 10/11 đến Nhà hàng Thiên Tân dự Buổi Họp Mặt với nhiều thầy cô và các … Tiếp tục đọc