Lưu trữ cho từ khóa: Lê Phúc

Ký ức trôi về mái trường xưa

 Lời Giới Thiệu: Sáng ngày 17/7/2013 Trần Bình nhận được email của anh Lê Phúc, CHS Thủ Khoa Huân mà Bình đã giúp anh tìm lại bạn học cũ năm xưa (cách nay 39 năm). Được biết, ngày xưa vì thời … Tiếp tục đọc