Lưu trữ cho từ khóa: Lê Ký Thương

Mẹ Tôi của Lê Ký Thương

Lê Ký Thương là một họa sĩ, anh có nhiều tài, nhân ngày của mẹ anh đã lấy bài thơ cũ của anh in hồi năm 1974 gửi trang nhà cùng với bức ký họa của anh. (LM) MẸ TÔI … Tiếp tục đọc

LỘC ĐẦU NĂM

Mấy nải chuối mốc cúng ông bà từ Tết đã chín đen vỏ, nhưng cả nhà không ai muốn đụng đến. Hai đứa con tôi thì thờ ơ vì bánh hộp và chocolat vẫn còn. Vợ chồng tôi chẳng thể … Tiếp tục đọc