Lưu trữ cho từ khóa: Lê Kim Thành

NHỚ VĨNH LONG

Năm 2005 tôi về Oakland có đi ăn sáng tại tiệm Hòa Lão với Nguyễn ánh Tuyết (nk72) và anh Lê kim Thành (nk65). Anh Lê Kim Thành tặng tôi bài thơ nhớ Vĩnh Long, sau này bài NHỚ VĨNH … Tiếp tục đọc